CO2 prestatieladder

Van der Meulen Suwald heeft als bedrijf jarenlange ervaring binnen de Grond-, Weg-, en Waterbouw. Het bedrijf is opgericht in 1957 door H. J. F. van der Meulen. In het jaar 1998 is het bedrijf overgenomen door Halbe van der Meulen. In het jaar 2018 heeft het bedrijf twee werknemers in dienst en bezit het bedrijf verschillende machines en transportmiddelen.

Van der Meulen Suwald is “Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. Dit komt onder meer tot uiting in de initiatieven die Van der Meulen Suwald ondeerneemt om zich op trede 3 te certificeren (CO2 prestatieladder).

Van der Meulen Suwald is de dienstverlener die expert is op het gebied van Grond-, Weg-, en Waterbouw. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor bedrijven, particulieren en verschillende organisaties. Van der Meulen Suwald neemt het initiatief om het elektriciteit en brandstofverbruik bij uitvoering van haar diensten en projecten te beperken en de CO2-uitstoot te reduceren ten gunste van onze leef- en werkomgeving.

Van der Meulen Suwald wil graag weten hoe haar activiteiten/diensten integraal scoren op klimaat vriendelijkheid. Dit kan inzichtelijk worden gemaakt met behulp van de CO2-footprint. Als eerste stap hiertoe is de CO2-footprint over de periode 2017-2018 berekend. De CO2-footprint geeft een inventarisatie van de hoeveelheid CO2-uitstoot en inzicht in de herkomst van de uitstoot.

Het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de negatieve impact die onze bedrijfsactiviteiten uitoefenen op het milieu is voor Van der Meulen Suwald van groot belang. Hier wordt invulling aan gegeven door het voeren van een actief milieubeleid door voortdurende verbetering volgens het principe van de “PDCA methodiek”. Het reduceren van de CO2-uitstoot is hierbij van wezenlijk belang voor de organisatie. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit gebied willen wij uitdragen aan de hand van de richtlijnen die de CO2 prestatieladder daarvoor aanreikt. Hiermee toont Van der Meulen Suwald aan gereed te zijn om in te stappen op certificatieniveau 3. Bij het behalen van certificatieniveau 3 wordt voldaan aan de eisen van de emissie scopes 1 en 2.

Documenten CO2 prestatieladder